| Polityka prywatności| RODO | cookies|


 

 

1.Informacje ogólne

 1. Administratorem twoich danych osobowych jest SiDAP Energy Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 75A/7 9, 00-819 Warszawa. NIP:5273023296, REGON: 523371504,
  KRS: 0000996523 zwanym dalej
  ("Administrator" lub „Administratorem”).

 2. Strona internetowa (dalej: „Strona Internetowa”) jest administrowana przez SiDAP Energy Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. złota 75A/7 9, 00-819 Warszawa. NIP:5273023296, REGON: 523371504, KRS: 0000996523 zwanym dalej("Administrator" lub Administratorem).

 3. Strona Internetowa jest własnością firmy SiDAP Energy Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. złota 75A/7 9, 00-819 Warszawa. NIP:5273023296, REGON: 523371504, KRS: 0000996523

 4. Dane kontaktowe Administratora: reklamacja@sidapenergy.pl, tel.: 668-859-037

 5. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

 6. W przypadku korzystania ze Strony Internetowej mogą być zbierane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicylub „Użytkownik), w tym dane osobowe.

 7. Korzystanie ze strony internetowej www.sidapenergy.pl możliwe jest tylko po zapoznaniu się z Polityką prywatności.

 8. Polityka Prywatności obowiązuje od Stycznia 2023 r. Do momentu wydania nowej wersji.

 9. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.

2.Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane Użytkownika zawierające informacje o odwiedzonych stronach (w tym treściach zaprezentowanych na tych stronach informacje zapisane w plikach cookies w urządzeniu użytkownika i jego pamięci podręcznej oraz dane lokalizacyjne generowane przez urządzenie użytkownika (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności na stronach internetowych . Użytkownik podaje nam swoje dane osobowe dobrowolnie, niezbędne do świadczenia usług, wypełniając formularze adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu). Przetwarzamy także dane zbierane podczas obecności użytkownika na stronie internetowej czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Przetwarzanie przez nas opisanych powyżej danych zapisanych w plikach cookies w urządzeniu użytkownika i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas aktywności użytkownika oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez urządzenie użytkownika jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczna usług obejmujących udostępnianie treści w ramach naszych stron, narzędzi internetowych.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:

 1. Przetwarzanie w celu wykonania Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub realizacji przez Administratora, na życzenie Użytkownika, działań przed zawarciem takiej Umowy (tj. w oparciu o art. 6 ust. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych oraz o uchyleniu dyrektywy nr 95/46/WE; dalej jako: „Rozporządzenie”).

 2. wysyłanie Użytkownikowi newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika na przesyłanie mu newslettera; zgoda jest wyrażona przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do newslettera

 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w szczególności w celach statystycznych czy analitycznych, a także dochodzenia roszczeń) (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 punkt. f) Rozporządzenia).

 4. kontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten napisał do Administratora wiadomość, wypełnił formularz kontaktowy lub pozostawił swój numer telefonu, adres e-mail korzystając – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest przekazanie skontaktowanie się z Użytkownikiem.

 5. Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie produktów i usług Administratora.

 6. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkownikiem ze Strony Internetowej w celu jej optymalizacji do potrzeb tych Użytkowników.

 7. Dane Użytkowników są zbierane w wyniku ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego, zapisywaniu się na newsletter lub korzystaniu z funkcjonalności umożliwiającej podanie numeru telefonu, adresu e-mail, adresu korespondencji, adresu zamieszkania, adresu zameldowania, adresu inwestycji gdzie Użytkownik chce zainstalować urządzenia lub przeprowadzić konsultacje korzystając z usług Administratora w celu przekazania go Administratorowi) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oznacza jego zapoznanie się i zgodę na warunki Polityki Prywatności.

 8. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.

 

3. Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę

 2. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne

 

4. 0dbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą osoby lub firmy świadczące na rzecz Administratora usługi techniczne, organizacyjne i sprzedażowe zgodnie z poleceniami Administratora. Podmioty przetwarzające dane osobowe; w szczególności ale nie tylko podmioty świadczące dla Administratora usługi IT, księgowe, prawne, podatkowe, marketingowe.

 2. W przypadku, jeżeli przedmiot Umowy ma zostać objęty ochroną ubezpieczeniową aranżowaną na rzecz Użytkownika jako ubezpieczonego przez Administratora, wówczas odbiorcami danych Użytkownika będą również pośrednicy ubezpieczeniowi w tym agent ubezpieczeniowy oraz broker ubezpieczeniowy pośredniczący w udzieleniu takiej ochrony ubezpieczeniowej oraz ubezpieczyciel udzielający takiej ochrony ubezpieczeniowej.

 3. Dane osobowe Zamawiającego będą też przekazywane innym podmiotom, o ile jest to niezbędne dla realizacji Umowy (np. firmom kurierskim, producentom urządzeń, podmiotom świadczącym usługi instalacyjne, podmiotom świadczącym usługi audytu, podmiotom świadczącym usługi kontrolno pomiarowe ).

 4. Odbiorcami danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa mogą być również organy podatkowe lub inne właściwe organy w przypadkach, gdy Administrator jest do tego zobowiązany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. Odbiorcami danych osobowych są również podmioty mające siedzibę główną w krajach europejskiego obszaru gospodarczego (EOG) takie jak Facebook , Google.

 

5. Prawa Użytkownika do danych

 1. Użytkownika ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich aktualizacji, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 2. W celu wykonania swoich praw Użytkownik, którego dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem.

   

6. Pliki cookies

 1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji.

  2. dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji.

  3. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.

    

 4. Rozróżniania się następujące pliku cookies z których Administrator może korzystać

  1. Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są niezbędne, aby niektóre funkcjonalności Portalu działały poprawnie.

  2. Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie z Portalu jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.

  3. Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania ze Portalu.

  4. Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane prze strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

    

 5. Rodzaje plików cookies używanych na stronie internetowej

  1. Niezbędne pliki cookies. Są to pliki cookies, które używane są do funkcjonowania strony internetowej oraz funkcjonalne pliki cookie, które pomagają w działaniu i projektowaniu strony internetowej. Są one wynikiem działań użytkownika np. wypełnienie formularza kontaktowego, lub preferencji dotyczących prywatności..
   Funkcjonalne pliki cookie pomagają zapamiętać wybrane przez Użytkownika ustawienia strony i preferencje. Czy też pomagają przy innych funkcjach podczas przeglądania i korzystania ze Strony.

  2. Marketingowe pliki cookies. Są to pliki cookies jakie mogą być instalowane na Portalu przez naszych partnerów. Umożliwiają one profilowanie reklam wyświetlanych na zewnętrznych serwisach internetowych oraz na stronie internetowej. Działanie tych plików wymaga zgody Użytkownika. Użytkownika może dostosować ustawienia przeglądarki tak by blokowała ona działanie tego rodzaju plików cookies.

  3. Analityczne pliki cookies . Są to pliku cookies pomagające badać statystyki dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz sprawdzać skąd ten ruch pochodzi. Pomagają Administratorowi w uchwyceniu co Użytkownika interesowało i jakie zakładki odwiedzał. Ponadto wspomagają walkę z nadużyciami np. wykorzystywaniem „botów” Działanie tych plików wymaga zgody Użytkownika. Użytkownika może dostosować ustawienia przeglądarki tak by blokowała ona działanie tego rodzaju plików cookies.

    

  Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

 6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.

 7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym.

 8. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 9. Zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.

 10. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

 11. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych.

 

 

 

 

SiDAP Energy  © 2023 | Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ogólne Warunki Umowy

Polityka prywatności RODOCookies 

Dofinansowanie

Kontakt

Jak zacząć

Artykuły

Panele fotowoltaiczne

Pompy Ciepła

Mapa strony

668-859-037

Przeglądy / Pogotowie serwisowe

Biuro:

668-859-037

SiDAP Energy Sp. z o.o
Ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa
NIP 5273023296 REGON 523371504

poczta@sidapenergy.pl